Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham
12
Trực tiếp Thánh Lễ CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Trực tiếp Thánh Lễ CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHIỀU THỨ BẢY TUẦN CHẦU ĐỀN TẠ CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ Giáo xứ Bảo Nham, ngày 14/10/2023

Sửa lỗi cho nhau trong tinh thần đức ái

Sửa lỗi cho nhau trong tinh thần đức ái

Đức ái chính là chìa khóa giúp ta làm được mọi công việc cho dầu khó khăn đến mấy, đặc biệt trong nghệ thuật sửa chữa lỗi lầm cho nhau để giúp nhau nên hoàn thiện

Lời biết ơn sâu sắc của giáo đân

Lời biết ơn sâu sắc của giáo đân

Cảm ơn Cha Xứ Martino Nguyễn Xuân Hoàng - Sự Gắn Bó Trong 11 Năm Với Giáo Xứ Bảo Nham