Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC VỀ VIỆC TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO GB HỒ HỮU HOÀ.

21:56, 17/02/2023admin2Giáo hội Việt Nam
(0 Đánh giá)

Với thành ý, chúng tôi đã truyền chức thánh Phó tế cho (Lm) GB Hồ Hữu Hoà vào ngày 8/9/2022, và tiếp sau đó, đương sự được truyền chức linh mục vào ngày 7/12/2022 tại giáo phận Maasin, cho giáo phận Vinh, Việt Nam.

Việc truyền chức này diễn ra sau những thủ tục thông thường theo Giáo luật, nhất là với việc đệ trình các văn thư uỷ nhiệm cần thiết được ký bởi Giám mục An phong sô Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, được đóng dấu toà giám mục, và được xác thực bởi Lm. Giê ra đô Nguyễn Nam Việt, vị Chưởng ấn.

Hơn nữa, việc truyền chức này được hậu thuẫn bởi các tài liệu giấy tờ, như các thư bảo lãnh và giới thiệu, các chứng chỉ và tín chỉ, và ngay cả các thư cảm ơn. Tất cả các văn thư này, được viết và được ký bởi các giáo sĩ Việt Nam có thế giá chịu trách nhiệm cho việc đào tạo linh mục của Cha GB (Hồ Hữu Hoà). Trong số các văn thư ấy có một thư của Giám mục Phao lô Nguyễn Thái Hợp, OP, giám mục giáo phận Hà Tĩnh nghỉ hưu, cũng là nguyên giám mục giáo phận Vinh, là thư giới thiệu việc này cho văn phòng toà giám mục chúng tôi, với lý do của việc thỉnh nguyện.

Sau lễ truyền chức linh mục, Cha GB cùng với Cha Chưởng ấn giáo phận Vinh, và một Phó tế Việt Nam trong vai trò thông dịch, đã xin hội kiến với chúng tôi. Trong cuộc hội kiến này, Cha GB đã trình Đơn xin nhập tịch giáo phận Maasin. Sau khi xem xét tầm mức hệ trọng và tính thích đáng của lý do thỉnh nguyện, thủ tục cần thiết theo Giáo luật đã được xúc tiến, và cuối cùng đương sự đã được nhập tịch vào giáo phận Maasin vào ngày 15/1/2023.

Sóng gió hiện nay về vụ việc này thật sự là điều đáng tiếc và gây hoang mang. Nay chúng tôi đang tiến hành những bước và những thủ tục cần thiết với hy vọng giúp những ai quan tâm được hiểu rõ, và các vấn đề sẽ được làm sáng tỏ. Chúng tôi cũng ký thác trường hợp này cho thẩm quyền hữu trách để giám định về tính xác thực của các tài liệu giấy tờ đã gửi đến văn phòng của chúng tôi.

Xin Ánh sáng Chúa Ki tô dẫn dắt các hành động của chúng ta, để chúng ta có thể tìm ra sự thật.

17/2/2023

Giám mục Precioso D. Cantillas

Giám mục giáo phận Maasin

Updat bản dịch mới: Lm Lê Công Đức.

Giáo sư Chủng Viện Huế 

 

 
Mục lục