Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

Trực tiếp Thánh Lễ CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

20:28, 14/10/2023admin2Giáo xứ Bảo Nham
(0 Đánh giá)
CHIỀU THỨ BẢY TUẦN CHẦU ĐỀN TẠ CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ Giáo xứ Bảo Nham, ngày 14/10/2023

 

 
Mục lục