Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ - TU ĐOÀN THỪA SAI CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ

12:17, 01/07/2023Truyền thông Bảo NhamSự kiện
(0 Đánh giá)

 

🔴Trực tiếp trên PANPAGE GIÁO XỨ BẢO NHAM, Vào lúc 8giờ, ngày 02/07/2023.

🔴Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bảo Nham

🔴Do Đức Giám Mục Anphong Nguyễn Hữu Long chủ phong

🔴Cho 4 Thầy thuộc Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (M.S.A)

1: Thầy Phê-rô Nguyễn Văn Bình

2: Thầy Giuse Nguyễn Văn Chính

3: Thầy Phê-rô Nguyễn Văn Cường

4: Thầy Phê-rô Nguyễn Văn Diệu

🙏Xin Cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho các tiến chức dọn mình sốt sắng lành nhận chức thánh.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Bảo Nham

 
Mục lục