Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ ĐẠI HỘI BẦU CỬ HĐMV GIÁO XỨ BẢO NHAM, CÁC GIÁO HỌ NHIỆM KỲ 2023 - 2026

12:21, 13/07/2023Truyền thông Bảo NhamGiáo xứ Bảo Nham
(0 Đánh giá)

I: DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO HĐMV NHIỆM KÌ 2023 - 2026

- Giáo họ Bảo Nham

1/ Ông Giu-se PHẠM CÔNG HẢI

2/ Ông Phê-rô CHU VĂN VINH

3/ Ông Phê-rô TRỊNH XUÂN CHÍN

4/ Ông Giu-se TRỊNH XUÂN HƯƠNG

5/ Ông Giu-se CAO ĐÌNH HƯỜNG

6/ Ông JB PHẠM XUÂN CƯỜNG

7/ Ông Phê-rô NGUYỄN ĐÌNH THUYẾT

8/ Ông Giu-se TRẦN VĂN THIẾT

9/ Ông Giu-se NGUYỄN ĐÌNH CHÂN

10/ Ông Giu-se NGUYỄN QUỐC THÔNG

11/ Ông JB NGUYỄN THIỆN HOÀNG

12/ Ông JB NGUYỄN VĂN THUNG

13/ Ông An-tôn HỒ XUÂN AN

- Giáo họ Thịnh Đức

1/ Ông Phê-rô NGUYỄN HỮU TUYẾT

2/ Ông Phê-rô NGÔ SỸ TÌNH

3/ Ông Phê-rô PHAN NGỌC LỘC

4/ Ông Phê-rô NGUYỄN VĂN THUYÊN

5/ Ông Phê-rô TRẦN VĂN ĐƯƠNG

6/ Ông Phê-rô NGÔ TRÍ ĐẠI

7/ Ông Phê-rô NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG

- Giáo họ Yên Hội

1/ Ông An-tôn TRẦN BÁ ĐÀO

2/ Ông Phanxicô Xaviê LÊ VĂN NGÀ

3/ Ông An-tôn TRẦN BÁ ĐỒNG

4/ Ông An-tôn HỒ VĂN VẠN

5/ Bà Ma-ri-a NGUYỄN THỊ THÀO

- Giáo họ Tân Phong

1/ Ông An-tôn NGUYỄN VĂN CÔNG

2/ Ông Phê-rô NGUYỄN VĂN ĐẠI

3/ Ông Giu-se NGUYỄN VĂN LÝ

4/ Ông Phê-rô NGUYỄN VĂN TÌNH

5/ Ông Giu-se NGUYỄN ÍCH TÂN

II: DANH SÁCH CÁC VỊ TRÚNG CỬ

- Giáo họ Bảo Nham

1/ Ông JB PHẠM XUÂN CƯỜNG

2/ Ông Giu-se TRỊNH XUÂN HƯƠNG

3/ Ông Phê-rô TRỊNH XUÂN CHÍN

4/ Ông Giu-se PHẠM CÔNG HẢI

5/ Ông Giu-se CAO ĐÌNH HƯỜNG

6/ Ông Phê-rô CHU VĂN VINH

7/ Ông Phê-rô NGUYỄN ĐÌNH THUYẾT

8/ Ông Giu-se TRẦN VĂN THIẾT

9/ Ông Giu-se NGUYỄN ĐÌNH CHÂN

10/ Ông Giu-se NGUYỄN QUỐC THÔNG

11/ Ông JB NGUYỄN THIỆN HOÀNG

- Giáo họ Thịnh Đức

1/ Ông Phê-rô NGÔ TRÍ ĐẠI

2/ Ông Phê-rô NGUYỄN VĂN THUYÊN

3/ Ông Phê-rô PHAN NGỌC LỘC

4/ Ông Phê-rô NGÔ SỸ TÌNH

5/ Ông Phê-rô NGUYỄN HỮU TUYẾT

- Giáo họ Yên Hội

1/ Ông An-tôn TRẦN BÁ ĐÀO

2/ Ông Phanxicô Xaviê LÊ VĂN NGÀ

3/ Ông An-tôn TRẦN BÁ ĐỒNG

- Giáo họ Tân Phong

1/ Ông An-tôn NGUYỄN VĂN CÔNG

2/ Ông Phê-rô NGUYỄN VĂN ĐẠI

3/ Ông Giu-se NGUYỄN VĂN LÝ

- Các chức danh sẽ được họp phân công cũ thể và sẽ được công bố trong Thánh Lễ nhận sứ vụ một ngày gần đây chúng tôi sẽ cập Nhật đến cộng đoàn!

- Xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Bảo Nham ban bình an sức khỏe và lòng đạo đức nhiệt tình cho các vị trong HĐMV nhiệm kì mới này, để các vị hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, nối dài cánh tay của Cha quản xứ xây dựng quê hương giáo xứ ngày một lớn mạnh về mọi mặt.

Bảo nham, ngày 12/7/2023

XEM THÊM ẢNH TẠI ĐƯỜNG LINK SAU:

https://photos.app.goo.gl/rLvCzxE25LhTTaNDA

Ban Truyền thông Giáo Xứ Bảo Nham

 
Mục lục