Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

Thánh Lễ Tạ ơn KÍNH THÁNH LU CA TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG & NGHI THỨC TUYÊN HỨA GIA NHẬP THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH THÁNH TÂM GIÁO CỤM 4 Giáo xứ Bảo Nham, ngày 18/10/2023

20:48, 18/10/2023Ban truyền thông GX Bảo NhamDòng tu – Hội đoàn
(0 Đánh giá)

 

 
Mục lục