Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

Thánh Lễ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI & NHẬN SỨ VỤ PHỤ TÁ GIÁO XỨ BẢO NHAM

22:02, 01/10/2023Truyền thông Bảo Nham
(0 Đánh giá)
1: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Liêm 2: Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Thìn, M.S.A 3: Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Luân, M.S.A Bảo nham, ngày 01/10/2023

 

Tin liên quan

{... Không có bài viết liên qan ...}
 
Mục lục