Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

Thánh Lễ KÍNH MÌNH & MÁU CHÚA KI-TÔ CHÚA NHẬT TUẦN CHẦU ĐỀN TẠ CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ. Giáo xứ Bảo Nham, ngày 15/10/2023

19:25, 15/10/2023admin2Giáo xứ Bảo Nham
(0 Đánh giá)

 

 
Mục lục