Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

TGM Giáo phận Vinh: Thông báo thành lập giáo xứ mới và bổ nhiệm linh mục

13:14, 13/01/2023admin2
(0 Đánh giá)

TGM Giáo phận Vinh: Thông báo thành lập giáo xứ mới và bổ nhiệm linh mục

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Đt: 0365415615 | Email: vptgmvinh@gmail.com

Số: 1622/TB-TGM

Xã Đoài, ngày 23 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc thành lập giáo xứ mới và bổ nhiệm linh mục

Kính gửi: Quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận.

Ngày 18/12/2022, Đức Giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long đã ký các Quyết định về việc thành lập giáo xứ mới và bổ nhiệm linh mục.

Nay, Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo đến quý Cha và anh chị em:

I. THÀNH LẬP GIÁO XỨ

1. Giáo xứ Xuân Lộc, bao gồm các giáo họ Đập Đanh, Sông Lim và Đồng Lào, được tách từ Giáo xứ Cồn Cả, Giáo hạt Phủ Quỳ. Trị sở tân giáo xứ đặt tại Nhà thờ Đập Đanh, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

2. Giáo xứ Diệu Hồng, bao gồm các giáo họ Diệu Hồng, Đồng Tâm và Đồng Nghệ, được tách từ Giáo xứ Làng Rào, Giáo hạt Quy Hậu. Trị sở tân giáo xứ đặt tại Nhà thờ Diệu Hồng, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

II. BỔ NHIỆM LINH MỤC

1. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Toán, nguyên Phó xứ Giáo xứ Cồn Cả, quản nhiệm các Giáo họ Đập Đanh, Sông Lim và Đồng Lào, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ tân Giáo xứ Xuân Lộc.

2. Lm. Gioan Baotixita Châu Long Thiên, nguyên Phó xứ Giáo xứ Làng Rào, quản nhiệm các Giáo họ Diệu Hồng, Đồng Tâm và Đồng Nghệ, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ tân Giáo xứ Diệu Hồng.

Xin quý Cha và anh chị em chung lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các chương trình của Giáo phận, giáo xứ được mọi sự tốt lành. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Quan thầy của Giáo phận, xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Lm. Giêrađô Nguyễn Nam Việt
Chưởng ấn, Chánh Văn phòng

Tin liên quan

{... Không có bài viết liên qan ...}
 
Mục lục