Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

MỪNG SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A - 08/09

12:18, 08/09/2023admin2
(0 Đánh giá)

Đấng cả địa cầu đại dương tinh tú

Hằng tin yêu và thờ lạy kính tôn,

Đấng trị vì khắp vũ trụ càn khôn,

Nay lại muốn đầu thai trong lòng Mẹ.

Đấng bóng nguyệt vầng ô tuân chỉ thị,

Đấng lấy thời gian điều khiển muôn loài

Đã chẳng nề bằng phép lạ trinh thai

Để cho Mẹ cưu mang tròn chín tháng.

Mẹ diễm phúc vì giờ đây mang nặng

Chúa tạo thành trời đất cõi vô biên,

Đấng Toàn Năng, tay nắm trọn uy quyền :

Thân xác Mẹ là Hòm Bia Giao Ước.

Người trinh bạch, thiên sứ chào diễm phúc,

Đã thụ thai do quyền lực Thánh Thần

Vẫn tinh tuyền khi sinh hạ Thánh Nhân,

Đấng toàn thể muôn dân từng mong đợi.

Ôi Thánh Tử Giê-su đầy lân ái

Đã sinh ra làm con Đức Nữ Trinh,

Kính dâng Ngài, cùng Thánh Phụ, Thánh Linh

Bài ca tụng đến muôn đời muôn thuở.

(Thánh thi giờ Kinh Sách lễ SN Đức Mẹ).

Tin liên quan

{... Không có bài viết liên qan ...}
 
Mục lục