Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

21:40, 05/07/2023Truyền thông Bảo NhamGiáo xứ Bảo Nham
(0 Đánh giá)

 

Cho 4 Thầy thuộc Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông, M.S.A

1: Thầy Phê-rô Nguyễn Văn Bình

2: Thầy Giuse Nguyễn Văn Chính

3: Thầy Phê-rô Nguyễn Văn Cường

4: Thầy Phê-rô Nguyễn Văn Diệu

- Do Đức Giám Mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Chủ chăn Giáo phận Vinh chủ phong.

🙏Xin Cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho các tiến chức

Ban truyền thông Giáo xứ Bảo Nham

 
Mục lục