Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

ĐTC Phan-xi-cô thành lập tổ chức mới mang tên ĐHY Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận

21:22, 26/07/2023Khánh Ly – WTGPHNGiáo hội Hoàn vũ
(0 Đánh giá)

Đức Thánh Cha (ĐTC) Phan-xi-cô đã ra sắc lệnh thành lập Quỹ Văn Thuận (Van Thuan Foundation) để thay thế cho hai Quỹ “Người Sa-ma-ri nhân hậu” và Quỹ “Công lý và Hòa bình”.

Sắc lệnh của ĐTC có hiệu lực từ ngày 25/7/2023, theo Điều 120, khoản 1 của Bộ Giáo luật. Qua đó, ngài thay thế tổ chức mang tên “Người Sa-ma-ri nhân hậu” và “Công lý và Hòa bình” bằng Quỹ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Văn Thuận. Quỹ này được đặt theo tên Đấng Đáng kính Đức Hồng Y (ĐHY) Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận của Việt Nam.

Từ năm 1998 đến khi qua đời vào năm 2002, ĐHY Phan-xi-cô Xa-vi-ê Thuận là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình lúc bấy giờ. Án phong Chân phước cho ngài hiện đang được tiến hành.

Trong tài liệu được phê duyệt ngày 03/7/2023 với ĐHY Michael Czerny – Chủ tịch Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, ĐTC cũng ra sắc lệnh rằng trong khi chờ ban hành các quy chế mới, di sản còn lại của Quỹ Người Sa-ma-ri nhân hậu và Quỹ Công lý và Hòa bình sẽ được chuyển giao cho Quỹ Văn Thuận mới thành lập.

Lược dịch: Khánh Ly – WTGPHN

Theo Vatican News

 
Mục lục