Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

Đại hội bầu Ban Điều Hành Gia Đình Thánh Tâm xứ Vạn Yên. Hạt Bảo Nham

14:08, 02/03/2023Pet Hồ Xuân Thuỷ ThưDòng tu – Hội đoàn
(0 Đánh giá)

Giáo xứ Vạn Yên là một giáo xứ mới được tách từ giáo xứ mẹ Rú Đất, xã Long Thành, ngày 1/1/2023, do Cha Gioan Trần Xuân Nguyên coi sóc.

Giáo xứ gồm có ba giáo họ: Là giáo họ nhà xứ Vạn Ngói, Giáo họ Tân Yên và Giáo họ Yên Thái.

Mặc dầu là một giáo xứ mới, nhưng các giáo họ trong giáo xứ cũng đã có các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành hoạt động đều đặn từ hồi còn thuộc về giáo xứ Rú Đất, như Hội Đoàn Mẹ Hằng Cứu Giúp, Gia Đình Phan sinh tại thế và gia đình Thánh tâm.

Vì mới được tách xứ nên từ ngày về nhận nhiệm sở mới, cha xứ đã chỉ đạo cho kiện toàn lại các Ban ngành, đoàn thể.

Hôm nay vào lúc 19h30' ngày 1/3/2023 tại nhà ông Gioan Nguyễn Văn Trường, được sự đồng ý và chỉ đạo của Cha quản xứ đã tổ chức đại hội bầu Ban Điều Hành Gia đình Thánh tâm Giáo xứ.

Về tham dự có Cha quản xứ Gioan Trần Xuân Nguyên

Cùng tham dự đại hội có các vị trong Ban ĐH GĐTT giáo cụm: Ông Phanxicô Nguyên Khánh Quỳnh, Ông Phê-rô Hồ Xuân Thủy, Ông Phê-rô Đoàn Đức Hoàng cùng các tông đồ và gần 40 thành viên trong Gia Đình Thánh Tâm 2 giáo họ Vạn Ngói và Tân Yên.

Sau khi đọc kinh khai mạc và ổn định tổ chức, cha xứ đã nói lên tầm quan trọng của các hội đoàn trong giáo xứ, trích từ ý kiến của một Đức Hồng Y khi yết kiến Đức Giáo Hoàng đa nói: " Muốn Giáo Hội tồn tại và phát triển thì nên thành lập các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành" Ý Ngài muốn nhấn manh đến tầm quan trọng của các Hội Đoàn, được mời gọi như là cánh tay nối dài của Giáo Hội, giáo xứ, bởi vậy xin các thành viên ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình, để cùng cộng tác với cha xứ xây dựng hội đoàn, xây dựng quê hương Giáo xứ ngày một lơn mạnh.

Phát biểu với Đại hội ông Phanxicô Nguyễn Khánh Quỳnh TBĐHGĐTT Giáo cụm cũng đã hướng dẫn về thể lệ bầu cử và gửi lời chúc đại hội sáng suốt bầu chọn ra nhân sự tiêu biểu điều hành GĐTT GX cùng chúc cho đai hội thành công tốt đẹp.

Sau khi lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Cha xứ và BĐH Giáo cụm, Đại hội đã thống nhất với ý kiến giới thiệu nhân sự và biểu quyết và bầu được 5 vị có tên sau:

1: Ông Gioan Nguyễn Văn Trường ( Giáo họ Tân Yên)

2: Ông Phê-rô Nguyễn Văn Tuyên ( Giáo họ Tân Yên)

3: Ông Phê-rô Nguyễn Ngọc Hưng ( Giáo họ Vạn Ngói)

4: Chị Maria Nguyễn Thị Nga ( Giáo họ Vạn Ngói)

5: Chị Terexa Nguyễn Thị Danh ( Giáo họ Vạn Ngói)

Đại hội cũng được khép lại trong tiếng vổ tay chúc mừng và các vị cũng đã ra mắt chụp hình lưu niệm với Cha xứ và Ban Điều hành Giáo cụm.

Chúng ta cùng cầu xin Thánh Tâm Chúa tuôn đồ phúc lành và cùng đồng hành với các vị tân ban, để các vị cống hiến và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó.

Ảnh và bài Pet Hồ Xuân Thuỷ Thư ký BDHGDTT GIÁO CỤM 4.

 

 
Mục lục