Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

Bí Tích Thánh Thể và Thừa tác vụ Linh mục

21:18, 06/04/2023admin2
(0 Đánh giá)
Lạy Chúa Giêsu, trong ngày kỷ niệm việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và Thừa tác vụ Linh mục, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các Linh mục.

 Bí Tích Thánh Thể và Thừa tác vụ Linh mục

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh 

Tưởng Niệm Bữa Tiệc Ly Của Chúa Thứ Năm Tuần Thánh là ngày lễ của “Tình Yêu Tự Hiến.” Vì tình yêu, Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.

Hơn thế nữa, vì tình yêu Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và Thừa tác vụ Linh mục. Đây là hai Mầu nhiệm quan trọng trong đức tin của người Kitô hữu, Mầu nhiệm của sự Khiêm hạ và Phục vụ. Qua việc tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta cùng khám phá mối liên hệ sâu sắc giữa hai Mầu nhiệm cao trọng này. Trước Cuộc Khổ nạn, Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ của Ngài trong Phòng Tiệc Ly, Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 26-28). Những lời này là diễn tả việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể. Nên Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “với Mình và Máu Người, với linh hồn và thần tính của Người. Trong Bí tích Thánh Thể, Ðức Kitô trọn vẹn, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, hiện diện theo cách Bí tích, nghĩa là dưới hình bánh và hình rượu” [1]. Thật vậy, Chúa Giêsu hiện diện thực sự dưới hình bánh và rượu trong Bí tích Thánh Thể. Sự hiện diện kỳ diệu và đầy yêu thương của Chúa Giêsu trong Bí tích này là dấu chứng tình yêu vô hạn của Ngài dành cho nhân loại. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng thiết lập Thiên chức Linh mục để qua các Linh Mục, Bí tích Tình Yêu của Ngài được tiếp tục tái diễn trong Hội thánh qua các Thánh lễ. Như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh: "Chính Chúa Giêsu Linh mục hiện diện và hành động thông qua thừa tác vụ Linh mục, để Chúa Kitô tiếp tục hiến tế cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể.

Do đó, chức Linh mục được liên kết chặt chẽ với Bí tích Thánh Thể vì các Linh mục được Chúa Giêsu giao phó trong Bữa Tiệc Ly: ‘Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy’ (Lc 22,19). Thừa tác vụ Linh mục được ban cho con người như một quà tặng vô giá, một hồng ân không gì có thể so sánh và thay thế được, nên đòi hỏi các Linh mục phải đáp trả hồng ân bằng cả cuộc đời mình” [2]. Thật vậy, nhờ Bí tích Truyền Chức Thánh, các Linh mục trở thành những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu trong việc cử hành Thánh lễ mỗi ngày. Do đó, Bí tích Thánh Thể chính là tâm điểm của ơn gọi Linh mục và các Linh mục là những Thừa tác viên tuyệt vời của Mầu nhiệm đức tin này.

Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta cũng nhớ lại cử chỉ cao đẹp của Chúa Giêsu khi Người rửa chân cho các môn đệ. Ngài dạy họ ý nghĩa đích thực của việc phục vụ và yêu thương. Hành động rửa chân đầy khiêm nhường và yêu thương này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho tất cả các Linh mục rằng: Linh mục là ơn gọi để phục vụ. Cũng như Chúa Giêsu đã Tự Hiến mạng sống của mình cho nhân loại, thì các Linh mục cũng phải hy sinh bản thân mình để phục vụ cộng đoàn của họ một cách vô vị lợi: “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8). Nên qua việc dâng Thánh lễ hàng ngày, các Linh mục được tiếp thêm nguồn lực thiêng liêng để phục vụ cộng đoàn, rao giảng Tin Mừng và mang Lòng thương xót của Thiên Chúa đến với tha nhân. Thật vậy, Thánh Gioan Maria Vianney đã từng nhắn nhủ với Giáo dân của ngài rằng: “Thiên chức Linh mục là Tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi bạn nhìn thấy một Linh mục, hãy nghĩ đến Chúa Giêsu Kitô.” [3]. Vì thế, Thừa tác vụ Linh mục là một ơn gọi thiêng liêng để phụng sự Chúa Kitô và phục vụ Dân thánh. Công Đồng Vatican II dạy rằng: “Nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, Linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Chúa Kitô, thầy cả Thượng Phẩm vĩnh viễn (x. Dth 5,1-10; 7,24; 9,11-28), để rao giảng Tin Mừng, chăm sóc các tín hữu và cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa với tư cách tư tế đích thực của Tân Ước” [4]. Thật vậy, Linh mục, với tư cách là khí cụ của Chúa Kitô, được mời gọi dâng Hy Tế Thánh trong Thánh Lễ, để làm hiện tại hy tế duy nhất của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và lời truyền phép của Linh mục, bánh và rượu được biến đổi thành Mình và Máu Chúa Kitô, làm cho Bí tích Thánh Thể trở thành cử hành thờ phượng cao cả nhất. Do đó, Chức Linh mục và Bí tích Thánh Thể có mối dây liên kết mật thiết với nhau, vì tự bản chất cả hai Bí tích này đều đến từ Tình yêu thánh liêng của Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể chính là huyết mạch của Giáo hội. Qua thừa tác vụ, Linh mục duy trì Mầu nhiệm ban sự sống cho các tín hữu. Như Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy, “Chức tư tế được thiết lập để phục vụ. ‘Nhiệm vụ Chúa đã trao phó cho các mục tử của dân Người thực là một việc phục vụ’ (x. LG 24). Chức tư tế này có là vì Đức Kitô và vì con người, hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Kitô và chức tư tế duy nhất của Người, được thiết lập để mưu ích cho con người và cộng đoàn Hội Thánh” [5]. Nói cách khác, Linh mục phục vụ để mang các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, đến với dân Chúa, để họ được thánh hóa và nuôi dưỡng bằng Mình ThánhChúa Giêsu Kitô. Nhờ đó, đức tin của người Kitô hữu ngày càng được lớn lên và tâm hồn của họ được an bình thật sự. Hơn thế nữa,Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống đức tin người Kitô hữu.Khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể qua Bí tích Tình Yêu này, chúng ta được liên kết chặt chẽ hơn với Chúa Giêsu Kitô và được hiệp thông với nhau trong Giáo hội. Vì thế, với tư cách là chi thể của Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi xét lại tâm hồn mình và ý thức hơn trong việc tôn kính và yêu mến Chúa Giêsu Thánh thể. Như thánh Phaolô viết:“Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh” (1 Cr 10, 17). Khi dâng lễ cũng như khi hiệp lễ, mỗi người chúng ta đều góp phần mình vào việc cử hành phụng vụ và được bổ dưỡng bởi Mình Thánh Chúa Kitô trong thánh lễ. Nhờ đó, chúng ta ngày càng sống kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô, Bánh Hằng Sống. Đồng thời, chúng ta hiệp nhất với Dân Thiên Chúa. Sự hiệp nhất này được diễn tả đầy đủ và thực hiện cách kỳ diệu trong bí tích cực trọng này[6]. Lạy Chúa Giêsu, trong ngày kỷ niệm việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và Thừa tác vụ Linh mục, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các Linh mục. Xin cho các Linh mục luôn trung thành và yêu mến Chúa Giêsu Thánh thể trong khi cử hành Thánh lễ và các giờ cầu nguyện.

Xin Chúa luôn đồng hành và thánh hóa các ngài để các ngài luôn hăng say trong việc phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Xin Chúa ban cho Giáo hội thêm nhiều linh mục thánh thiện, khiêm tốn và nhiệt thành trong sứ vụ truyền giáo, ngõ hầu Nước Chúa ngày càng mở rộng. Cách riêng, xin cho tâm hồn chúng con ngày càng được kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Chúa và xin cho mối dây liên kết bền vững giữa Chức Tư tế và Thánh Thể Chúa tiếp tục nuôi dưỡng và củng cố đức tin của chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Danh, M.S.A.

Tin liên quan

{... Không có bài viết liên qan ...}
 
Mục lục