Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham
12
TRẢ LỜI CHO MỘT SỐ LÝ DO KHIẾN CHÚNG TA NGẠI ĐI XƯNG TỘI

TRẢ LỜI CHO MỘT SỐ LÝ DO KHIẾN CHÚNG TA NGẠI ĐI XƯNG TỘI

“Những lý do (tốt) để không xưng tội”. Đó là tựa đề bài thuyết trình của Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Toà Ân giải Tối cao, trong khó học dành cho giáo dân về bí tích Giải tội. Đặt tựa đề như thế, Đức ông muốn kích thích sự hiếu kỳ lành mạnh của các ...

Thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria - Giáo xứ Bảo Nham

Thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria - Giáo xứ Bảo Nham

Thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria - Giáo xứ Bảo Nham

Cập nhật giờ lễ tuần Chầu tại Giáo xứ Bảo Nham 2022

Cập nhật giờ lễ tuần Chầu tại Giáo xứ Bảo Nham 2022

Cập nhật giờ lễ tuần Chầu tại Giáo xứ Bảo Nham 2022