Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham
12
Thông báo tuyển sinh năm 2023 : Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông (M.S.A)

Thông báo tuyển sinh năm 2023 : Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông (M.S.A)

Cộng Đoàn Bảo Nham Giáo Xứ Bảo Nham, Xóm 8 Xã Bảo Thành - Yên Thành - Nghệ An

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ BẢO NHAM

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ BẢO NHAM

Giáo hội khuyến khích “sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cách đắc lực vào các công việc tông đồ khác nhau” (Sắc lệnh về Truyền Thông, số 13). Qua các phương tiện truyền thông, các tác phẩm thánh nhạc có giá trị, từ những tờ ...

Thư chung thành lập và công bố Trang WEB - Ban Truyền thông Giáo xứ

Thư chung thành lập và công bố Trang WEB - Ban Truyền thông Giáo xứ

Qua thời gian khảo sát và tiến hành thủ tục TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG NÚI ĐÁ ĐỨC MẸ BẢO NHAM.

THÔNG BÁO GIỜ LỄ CHÚA NHẬT XXIX TN NĂM C.

THÔNG BÁO GIỜ LỄ CHÚA NHẬT XXIX TN NĂM C.

THÔNG BÁO GIỜ LỄ CHÚA NHẬT XXIX TN NĂM C. & LỊCH BIỂU TUẦN CHẦU ĐỀN TẠ CỦA GIÁO XỨ CHÚA NHẬT XXX TN NĂM C.