Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham
12

Giới trẻ - Tu Sinh – Sinh viên – Di dân

LỜI CÁM ƠN THÁNH LỄ TUYÊN HỨA TRỌN ĐỜI - TRONG TU ĐOÀN THỪA SAI CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ (M.S.A)

LỜI CÁM ƠN THÁNH LỄ TUYÊN HỨA TRỌN ĐỜI - TRONG TU ĐOÀN THỪA SAI CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ (M.S.A)

Dẫu biết rằng khấn trọn là mốc điểm của sự trưởng thành đối với đời sống của một tu sĩ, nhưng nhất định đó không phải là dấu chấm hết, là tận cùng của con đường hiến dâng, trái lại, đó là khởi đầu, là lời quyết tâm cho một hành trình mới để từ đây ...

LẠY CHÚA, CON ĐÂY

LẠY CHÚA, CON ĐÂY

Vì thi hành lệnh truyền ấy của Thầy Chí Thánh mà con thuyền Giáo Hội vẫn ngày một rẽ sóng ra khơi, mang trên mình đủ mọi thành phần khác nhau, và một trong các thành phần đó là các anh em Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ.

GẶP CHÚA, GẶP MÌNH, GẶP ANH EM

GẶP CHÚA, GẶP MÌNH, GẶP ANH EM

Chúa Giêsu Thánh Thể, ánh sáng và sức sống cho ngàn năm mới . (Trích Hội Nghị Quốc tế về Thánh Thể lần thứ 48 ngày 17 tháng 10 năm 2004)