Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham
12
TRẢ LỜI CHO MỘT SỐ LÝ DO KHIẾN CHÚNG TA NGẠI ĐI XƯNG TỘI

TRẢ LỜI CHO MỘT SỐ LÝ DO KHIẾN CHÚNG TA NGẠI ĐI XƯNG TỘI

“Những lý do (tốt) để không xưng tội”. Đó là tựa đề bài thuyết trình của Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Toà Ân giải Tối cao, trong khó học dành cho giáo dân về bí tích Giải tội. Đặt tựa đề như thế, Đức ông muốn kích thích sự hiếu kỳ lành mạnh của các ...