Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham
12
Thông tin về Giáo họ trị sở Bảo Nham

Thông tin về Giáo họ trị sở Bảo Nham

Giáo họ trị sở bảo Nham thuộc xứ Bảo Nham, Giáo phận Vinh