Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham
12
Giới thiệu về Giáo Họ Tân Phong

Giới thiệu về Giáo Họ Tân Phong

Thành lập 1992 nhà thờ xây dựng và khánh thành 2015 số hộ gia đình 23 số giáo dân 125 thuộc xóm 1 bảo

Giới thiệu về Giáo họ Thịnh Đức - Bảo Nham

Giới thiệu về Giáo họ Thịnh Đức - Bảo Nham

Giới thiệu về Giáo họ Thịnh Đức - Bảo Nham

Thông tin về Giáo họ trị sở Bảo Nham

Thông tin về Giáo họ trị sở Bảo Nham

Giáo họ trị sở bảo Nham thuộc xứ Bảo Nham, Giáo phận Vinh