Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

Giao xứ Bảo Nham

GIÁO XỨ BẢO NHAM

Trung tâm hành hương núi đá Đức Mẹ Bảo Nham

Địa chỉ: Xóm 6, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, VN

Điện thoai: +84 0977592959

Email: hanhhuongbaonham@gmail.com